jueves, 13 de junio de 2019

3D HANDS. MANS EN 3D
FOURTH LEVEL: How to do a 3D hand without tracing its shape. Lines, curves, colours...

CUARTO CURSO: Cómo facer unha man en 3D sen repasar a forma da mesma. Liñas, curvas, cores... e este foi o resultado:

Plasticine. Plastilina.
Third course: We can enjoy so much playing with plasticine. They create figures or represent their favourite game (such as football). Cooperation and amusement was the first goal in this activity.

Terceiro curso: Pasámolo moi ben coa plastilina. Os nenos e nenas inventaron figuras, representaron os seus xogos favoritos, como o fútbol. A cooperación e a diversión foron as principais metas desta actividade.

 


CLAY. Arxila.Third level:  working with clay. Experimenting, glueing, coloring, mixing...Imagining!

Terceiro curso: traballando coa arxila. Experimentando, pegando, coloreando, mezclando...Imaxinando!